Wettelijke vermeldingen

 
1. Wettelijke vermeldingen

U bent op dit moment ingelogd op de site van de VVV van Poitiers.

De gebruiker die toegang heeft tot deze site, verplicht zich de onderhavige gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.


2. Gegevens uitgever

Deze site wordt uitgegeven door :
VVV van Poitiers
45 place Charles de Gaulle - BP 377
86009 Poitiers cedex


3. Gegevens host

Deze site wordt gehost door :

Constellation
230 rue James Watt
66100 Perpignan


4. Bescherming Persoonsgegevens

Teneinde de privacy van de gebruikers van de website "www.ot-poitiers.fr" te respecteren, verplicht de VVV van Poitiers zich het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens op deze site uit te voeren overeenkomstig de gewijzigde Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 voor de bescherming van persoonsgegevens.

De door de gebruikers van de website "www.ot-poitiers.fr" ingevoerde gegevens kunnen verwerkt worden door de computers van de VVV van Poitiers.

Hiertoe hebben de gebruikers van de website "www.ot-poitiers.fr" recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hun betreffende gegevens (artikel 40 van de gewijzigde wet voor de bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker van deze site wordt met name geïnformeerd dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet van 6 januari 1978 voor de bescherming van persoonsgegevens, de door de gebruiker op de op de site aanwezige formulieren ingevulde gegevens nodig zijn om aan zijn verzoek te voldoen en bestemd zijn voor de VVV van Poitiers, die verantwoordelijk is voor de verwerking hiervan voor de administratieve en commerciële behandeling.


Uitoefening van de rechten

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft de gebruiker van deze site recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om van dit recht op inzage gebruik te maken, moet de gebruiker een bericht sturen naar accueil@ot-poitiers.fr of schrijven naar :

VVV van Poitiers - Directie
45 place Charles de Gaulle - BP 377
86009 Poitiers cedex

De in het kader van de website "www.ot-poitiers.fr" ingezamelde op naam gestelde informatie wordt bewaard overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet voor de bescherming van persoonsgegeevens gedurende een periode die nodig is voor de verwerking hiervan.


Voor meer informatie over de Franse wet voor de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL bezoeken op www.cnil.fr

5. Auteursrechten / Copyright

De op deze website vermelde merken en logo’s zijn door hun respectievelijke eigenaren gedeponeerde merken.
De vermelding hiervan verleent in geen geval een licentie of een recht op gebruik op één van deze merken, die niet gebruikt kunnen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, op straffe van namaak.

Alle op deze website aanwezige informatie kan gedownload, gereproduceerd en afgedrukt worden, onder voorbehoud van :
- het gebruik van deze informatie voor persoonlijke doeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden;
- het niet wijzigen van deze informatie;
- op alle kopieën dient de vermelding van de auteursrechten ("copyright") van de VVV van Poitiers of van de eigenaar van het document staan.

Enig ander gebruik waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming werd gegeven of een (gedeeltelijke) weergave van deze site op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VVV van Poitiers en wordt beschouwd als een vorm van namaak die gestraft wordt door artikel L 355-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.6. Elektronische post

Voor opmerkingen over de werking van de site kunt u een bericht sturen naar : accueil@ot-poitiers.fr


7. Fotoverantwoording

Gauthier FLEURI
Sébastien LAVAL
Alain MONTAUFIER
Maud PIDERIT
Daniel PROUX - burgemeester van Poitiers
Philippe TAMAILLON
 
 
Office de Tourisme van Poitiers
45, place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers cedex
Tél. : +33(0)5 49 41 21 24 - Fax : +33(0)5 49 88 65 84 - mail ons
Van 21 september tot 19 juni: van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 18 uur.
Van 20 juni tot 18 september: van maandag tot zaterdag van 10 tot 19 uur.
Zondag van 10 tot 18 uur